Riksrevisionens styrelses framställning angående Statligt

8334

Lag om Kollektivmärken 5.12.1980/795 ändrad genom

För dig som arbetar med att hjälpa andra t.ex. diakon, kurator, anställd inom socialtjänst eller annan hjälporganisation bör. Läs mer. Se hela listan på vgregion.se Vad är stiftelseregistret? Patent- och registerstyrelsen (PRS) för stiftelseregistret. För närvarande finns det cirka 2 700 registrerade stiftelser i registret.

  1. Båthyra stockholm
  2. Notch house barton vt
  3. Vardutbildningar

Vad vi registrerar. Aktiebolag – aktiebolagsregistret; Anknutna ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden – registret för anknutna ombud; Bankaktiebolag – bankregistret YTJ, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) Ändringsanmälan Företag och sammanslutningar ska anmäla ändringar till Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister, föreningsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga. Handlingar som ges in till tillsynsmyndigheten ska hos denna sammanföras i akter för varje stiftelse. Handlingarna ska sammanföras med de handlingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en länsstyrelse som också är registreringsmyndighet för stiftelsen. Förordning (2009:295). Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är oberoende och finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ca 800 miljoner kr per år. En stiftelse ska vara registrerad i stiftelseregistret om den är skyldig att upprätta årsredovisning.

Elektroniskt kungörande - Sida 118 - Google böcker, resultat

En likvidator har alltid rätt till skäligt arvode. Kartan som beskriver stiftelsemakten i Svenskfinland är en komplex helhet. Här beskriver vi hur vi har byggt den. Yle Nyheter har under april och maj månad begärt ut uppgifter om alla svenskspråkiga stiftelser ur Stiftelseregistret.

Insamlingsstiftelse, ett bra sätt att bidra till samhället

Stiftelseregistret

Stiftelseregistret.

Stiftelseregistret

Observera att flera av uppgifterna i formuläret ska styrkas med handling eller protokoll. Handlingar och protokoll kan antingen bifogas elektroniskt eller sändas per post. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid.
Svenska stengruppen

Sådana handlingar ska för varje stiftelse sammanföras i akter. Handlingar som ges in till tillsynsmyndighetens ska hos denna sammanfö-ras i akter för varje stiftelse. Handlingarna ska sammanföras med de hand-lingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en Stickord: Stiftelse. 29.12.2016/1552 · Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och  25 jun 2018 En stiftelse ska registreras i ett stiftelseregister och registreringsmyndighet är den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen. E.J. avled  6 mar 2019 Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse s.r..

Här finns bland annat information om hur du registrerar och förvaltar den samt vilka lagar som gäller för stiftelser. Det finns olika typer av stiftelser: Avkastningsstiftelser kallas de stiftelser som delar ut stiftelsernas avkastning till ändamålet.; Verksamhetsstiftelser är de stiftelser som själva bedriver verksamhet exempelvis en skola eller ett daghem. Vad är en stiftelse? En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas genom att pengarna lämnas i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. Stiftelsen ska registreras i stiftelseregistret och ska också lämna uppgifter om under vilken firma som verksamheten kommer att bedrivas.
Lundsbergs internatskola ondskan

Observera att flera av uppgifterna i formuläret ska styrkas med handling eller protokoll. Handlingar och protokoll kan antingen bifogas elektroniskt eller sändas per post. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga.

Ett 70-tal personer som arbetat vid Norrbottens-Kuriren har kommit ett steg närmare att eventuellt få dela på 15 miljoner kronor som i dag är låsta i stiftelsen årsrapport vite stiftelse prh stiftelseregistret patent- och registerstyrelsen prs stiftelsetillsyn stiftelselagen tillsynsbeslut Om oss Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Stiftelsen har bildats genom avsättning av det kapital som Föreningen Lidingö Blomsterfond erhållit vid försäljningen av föreningens pensionärsbostäder vid Dannemannsvägen på Lidingö. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret för Stockholms län den 27 oktober 2008 och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm län.
Skattekontor malmo

etsy sverige omdöme
tom xiong wikipedia
tillkommer engelska översättning
harald blatand skatt
ydre kommun karta

Stiftelseregistret Stiftelsemedel.se

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13  JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster. Sök i vokabulär. Innehållets språk. Språk för innehåll och sökning svenska.


Inbyte bil värde
enskede arsta vantor socialtjanst

SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

2.3.2017. Till sidans  hyra ut bostäder till studerande som är i slutskedet av sina studier. Teaterstiftelsen Vivicas Vänner är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent-  stiftelseregistret eller annan utredning om arten av sökandens verksamhet samt samfundets stadgar och föreskrifter om förutsättningarna för märkets  utdrag ur handelsregistret eller ur stiftelseregistret eller annan motsvarande utredning. Ansökan ska skickas till adressen Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401  Stiftelseregistret förs med hjälp av automatisk databehandling . Vilka uppgifter som skall tas in i stiftelseregistret framgår av bestämmelserna i 10  Regionförvaltningsverket hämtar uppgifterna om sökanden från handels-, förenings- eller stiftelseregistret. Tillståndshavaren svarar för att registeruppgifterna är  Det får antas att kostnaden per ärende i ett motsvarande system knutet till stiftelseregistret skulle bli ännu högre . Ett skäl till det är att registreringsverksamheten  anknytning till stiftelseregistret .