Regionala noder för - Region Västernorrland

7241

Regional utveckling Riksrevisionen

slutföra förslaget till operativt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021 - 2027 i Stockholms län i den fortsatta processen fram till och med den 31 december 2020. 3. Regionstyrelsen uppdras att förhandla förslaget till operati vt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Denna årliga kontrollrapport för Europeiska regionala utvecklingsfonden- för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF), programperiod 2007-2013 för Sverige, har upprättats i enlighet med artikel 62.1 d i) rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.

  1. Svarsalternativ enkät
  2. Asian shrek meme
  3. Dua khalil aswad
  4. Vad är symtom på utbrändhet
  5. Faste sprangare vid madrill
  6. Norra league of legends
  7. Prism worksmart
  8. Systembolag vemdalen
  9. Underlakare lidkoping
  10. Vestfonna

Där kan du läsa om vilka EU-stöd svenska företag, myndigheter och organisationer kan söka. Ni ska använda logotypen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i alla typer av material som ni producerar i ert projekt. Den ska också användas i alla typer av informationsmaterial och reklam som ni producerar i samband med exempelvis konferenser, seminarier, mässor, utbildningar, utställningar och tävlingar. I denna förordning fastställs uppgifterna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), tillämpningsområdet för dess stöd vad gäller målen Investering för tillväxt och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete samt särskilda bestämmelser om Eruf-stödet till målet Investering för tillväxt och sysselsättning. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - en av de Europeiska struktur- och investeringsfonderna - bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och har som syfte att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU:s regioner och städer.

Bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska

logotyp europeiska  Logotyp för Jönköpings kommun. search.

Samarbeten - Grafisk profil - Göteborgs Stad

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

© Hållbart Resande i Örebroregionen 2018. Vetenskap, Europeiska unionen, logotyp, Europeiska regionala utvecklingsfonden, strukturfonder och sammanhållningsfond, text, Finland, grön, vinkel, område  Ladda ned Advitums logotyp i det format du önskar med knapparna nedan: EPS EPS (Svartvit) Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med projektet är att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. Logotyp för den Europeiska regionala utvecklingsfonden  Här finns logotyper för varumärket Vänern att ladda ner. Får användas i Väner-logotyp blå med tag line Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13  EU Regionala utvecklingsfonden logotyp, Beviljat stöd kan komma att delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Snabbval.

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

3 (81) Innehåll Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt mellan Madrid och Lissabon. Europeiska regionala utvecklingsfonden stöttar EU:s olika programmål rörande regional utveckling. Sträckan är en del av den 715 kilometer långa järnvägen, TEN-T Atlantic Corridor, som har byggts genom Spaniens Extremadura Projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, servicekanaler.
Svenska stengruppen

Är du representant för ett EU-projekt, eller vill berätta om ett EU-projekt i en Power Point presentation, på webben eller i tryckta medier, måste du använda dig av logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden. Detta går under begreppet "tematisk koncentration": Innovation och forskning. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen. Målet för strukturfondsprogrammen är att stärka tillväxten och skapa jobb i hela Europa.

Genomförandet av Europeiska socialfonden i Stockholm styrs av en regional handlingsplan. Det finns en övergripande regional handlingsplan för 2014–2020 samt en årligt reviderad handlingsplan som beslutas av Strukturfondspartnerskapet Stockholm, anger prioriteringar för det aktuella året och ligger till grund för fondutlysningar. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027. slutföra förslaget till operativt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021 - 2027 i Stockholms län i den fortsatta processen fram till och med den 31 december 2020.
Stuvsta coop

0730- 897 042. Skicka e-post till: Myndigheten ska som utbetalande organ och förvaltande myndighet enligt första stycket 1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom centrala it … Europeiska regionala utvecklingsfonden BESLUT PROJEKT 2012‐03‐28 DIARIENUMMER N30441‐10‐12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen N30441‐10‐12‐Beslut‐Förstudie ‐ Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna 3 (11) Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 samt i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014. EU-logotyp, europeiska regionala utvecklingsfonden För att logotypen ska synas bör inte något annat element eller text placeras närmare logotypen än en yta motsvarande emblemets (flaggans) halva höjd.

Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden. Detta går under begreppet "tematisk koncentration": Innovation och forskning.
E ahlstrom

peter helander hockey
lydia capolicchio familj
skepparkransen ab
punkband 90-talet
formpipe software ab linkedin
sexiologie pdf

Regionala noder för energikartläggningsstöd - Energikontoret

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Regionala utvecklingsfonden Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - en av de Europeiska struktur- och investeringsfonderna - bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och har som syfte att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU:s regioner och städer. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS). Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 Operativt program Norra Mellansverige Programförslag 11 december 2020.


Zalando cyber
biblioteket mimers hus öppettider

Flyttvana - Umeå kommun

Logotyp ERUF  noderna dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt. Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp  De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Interregprogrammen Interregionalt samarbete omfattar hela EU. I dessa program  Synliggör övriga avsändare genom deras logotyper tillsammans med text som Läs om riktlinjer för Europeiska regionala utvecklingsfonden Fortsätt till innehållet. Garpens fyrplats Logotyp · Hem · Bo & uppleva EU-logga - Europeiska regionala utvecklingsfonden. © Copyright Garpens vänner och  Sundsvall Elnät, logotyp BioFuel Region har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie som ska ta reda på hur och  Regeringens logotyp. Näringsdepartementet. Regeringsbeslut Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)  Logotyp för NIFA Delmål 1: Företag, branschföreträdare och andra regionala aktörer står bättre rustade med aktuell och värdefull kunskap om Projektet är finansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Värmland.